O   V   E   R       O   N   S . . .


o v e r   h e l p i n g   t o   d i s c o v e r

IMG_3591.jpg

Geen geheimen . . . we laten je het allemaal zien . . . (Foto Funghi Funghi 2019)


k  e  n  n  i  s     d  e  l  e  n     e  n     i  n  s  p  i  r  e  r  e  n  

Er is nog veel te ontdekken in de wereld van eetbare paddenstoelen. Met ons rijke assortiment van zo’n 70 soorten eetbare paddenstoelen op jaarbasis valt er de nodige kennis te delen. En dat doen we graag. We verrassen, verbijsteren en inspireren menigeen tijdens onze activiteiten. Workshops, degustaties, lezingen, presentaties en gastrotrips. We doen het allemaal.

fullsizeoutput_170e.jpeg

Workshop en masterclass Cas Spijkers Academie Nijmegen . . .  (Foto Funghi Funghi 2020)


Voor onze klanten, chefs, rising stars, studenten, bloggers, journalisten, fooddesigners, product- en receptontwikkelaars en voor iedereen die maar enigszins geïnteresseerd is in eetbare paddenstoelen als gastronomisch fenomeen.                                         


w o r k s h o p s   &   d e g u s t a t i e s   b i j   o n s

fullsizeoutput_15c9.jpeg

Ideeën uitwisselen en inspiratie opdoen in onze Funghi Kitchen (Foto Funghi Funghi 2018)


We spijkeren je in één dagdeel bij. Bij ons in België, nét over de grens bij Breda. We ontvangen je graag in onze Funghi Kitchen voor de presentatie 'De wereld van eetbare paddenstoelen', een rondleiding door onze gekoelde magazijnen en aansluitend een degustatie. Onze Funghi Kitchen is hiervoor speciaal geëquipeerd. We kunnen je wat laten proeven, maar je mag ook zelf aan de slag, experimenteren en ondervinden. Het kan allemaal.
 

fullsizeoutput_15ce.jpeg

Zelf aan de slag in de Funghi Kitchen . . . het kan allemaal (Foto Funghi Funghi 2019)

 

l e z i n g e n   &   p r e s e n t a t i e s   w a a r   j e   m a a r   w i l t

In de praktijk blijkt dat er nog veel vragen zijn over eetbare paddenstoelen. Dat menigeen niet verder komt dan het roepen van "Cèpes, Girolles en Truffel". Helpen ontdekken wat er nog meer voor unieke soorten, smaken en vormen verkrijgbaar zijn, is voor ons dan ook een geweldig uitdaging.

fullsizeoutput_15cf.jpeg

Lezingen, workshops, masterclasses, presentaties op lokatie (Foto Funghi Funghi 2018)


Onze inspirerende lezing ‘De wereld van eetbare paddenstoelen’ duurt ongeveer een uur en kan op iedere locatie gegeven worden. Veel boeiende plaatjes, nauwelijks tekst. Veel interactie en veel vragen (én antwoorden); Leon van Basten weet op luchtige en humoristische wijze iedereen te boeien. Spreekt daarnaast ook de ‘taal van de keuken’.

Presentaties op locatie organiseren wij voor grotere groepen, tijdens o.a. beurzen, fairs of inspiratiedagen. Op slechts enkele vierkante meters presenteren wij een keur van actuele paddenstoelsoorten. Wij zijn daarbij aanwezig om te informeren en inspireren. Al dan niet gecombineerd met een masterclass, degustatie of kookdemo.

fullsizeoutput_15d0.jpeg

Presentatie op lokatie. Leon van Basten spreekt 'de taal van de keuken' (Foto Funghi Funghi 2017)


g a s t r o t r i p s   i n   b i n n e n   e n   b u i t e n l a n d

fullsizeoutput_fa0.jpeg

Truffelhunt en teambuilding met Luigi in de Marken - Italië (Foto: Funghi Funghi 2017)


Inspirerend, leerzaam én leuk. In grotten, bij kwekers en in de uitgestrekte bossen van Europa. Vaak ingezet als teamuitje en met memorabele en leerzame ontmoetingen met bijzondere mensen aan de bron van al dat lekkers. En daarvan wordt natuurlijk uitgebreidt geproefd  . . . . en ook wijnproeven hoort daar altijd bij !  Wat voorbeelden:


G E D A A N                                       W A A R                                 D U U R                 P E R I O D E


Bezoek Pied bleu kwekerij                           grotten bij Maastricht                      1 dag                          jaar rond

Paddenstoelen excursie                               Ardennen (B) of Pyreneën (F)       1 - 3 dag                     sep - okt

Paddenstoelen excursie                               Värmland - Zweden                         2 – 4 dag                    jul – sep

Truffle hunt                                                   Apennijnen / Marken – Italië           2 – 3 dag                    jul - dec

Truffelfarm en Barcelona                             Catalonië – Spanje                           2 – 3 dag                    okt - dec         

Paddenstoelen excursie                               Karpaten – Roemenië                      2 – 4 dag                    aug - okt        

Excursie en bezoek Fiera del Fungo           Borgotaro / Parma – Italië               2 – 3 dag                    sept

 

Meer weten? Neem gerust contact op via gastronomy@funghifunghi.com
 

 

i  n  f  o  r  m  a  t  i  e     e  n     c  o  m  m  u  n  i  c  a  t  i e 

We hebben dagelijks contact met onze leveranciers. Met kwekers van gecultiveerde paddenstoelen en met de plukkers in de bossen. Over de verwachtingen en kwaliteit van de actuele oogst. Over de volgende 'vlucht' in de kwekerij en wat het weer in al die Europese bossen gaat betekenen voor de aanvoer en de kwaliteit. 

Daarnaast is er altijd wel iets nieuws of noemenswaardig te melden uit de boeiende wereld van eetbare paddenstoelen. Of nieuws uit de handel en soms een nieuw recept. En die kennis delen we dagelijks en wekelijks met onze klanten en andere geinteresseerden.
 

F r e s h   F u n g i   a r r i v a l s  . . .  d a g e l i j k s e   m a i l

fullsizeoutput_1715.jpeg

Sceenshot van de dagelijkse Fresh Fungi arrival mail


Iedere werkdag versturen wij deze mail vroeg in de ochtend naar al onze klanten. Met een opsomming van hetgeen die dag bij ons vers binnenkomt met daarbij de actuele foto's van de betreffende paddenstoelen.


F u n g h i   U p d a t e  . . .  w e k e l i j k s e   n i e u w s b r i e f

fullsizeoutput_1717.jpeg

Screenshot van onze wekelijkse nieuwsbrief


Iedere week (doorgaans op donderdag) versturen wij onze Funghi Update. Een nieuwsbrief met een wekelijks wisselend thema uit de wereld van eetbare paddenstoelen. Alle eerder verzonden nieuwsbrieven kun je raadplegen onder a r c h i e f. Hier kun je je ook i n s c h r i j v e n voor de nieuwsbrief.

Met (uitsluitend voor onze klanten) een link naar een overzicht van ons volledig beschikbare assortiment van de week erna. 
 

fullsizeoutput_171f.jpeg

Screenshot Overzicht beschikbaarheid volledig assortiment 

 


o  n  z  e    c  r  u  x  .  .  .  d  e  n  k  e  n    a  l  s    e  e  n     c  h  e  f 

   

Studenten van de Cas Spijkers Academie in onze Funghi Kitchen. Ontdekken, leren en experimenteren (Foto: Funghi Kitchen '18) 


Túúrlijk denken we klantgericht. Maar daar houdt het niet mee op. Want onze klanten zijn niet de eindgebruikers. Denken als (en communiceren met) chefs en andere eindgebruikers, betekent dat je weet waarvoor je het doet. Dat je veel meer betekenis kunt geven aan samenwerken. Dan kun je directer signalen opvangen en oplossingen bedenken. Dát is de crux van de huidige tijd en daar wordt iedereen blij van! 


t e k o r t   a a n   h a n d e n   i n   d e   k e u k e n

fullsizeoutput_157b.jpeg

Meer handen aan de kachel door onze fonds en smaakversterkende poeders (Foto Funghi Funghi 2020)


'Denken als een chef' betekent ook dóen. Faciliteren dus ! Voor ons betekent het dat we overbodig werk uit handen willen nemen zodat er meer handen aan de kachel beschikbaar zijn voor het échte werk. Daarom zorgen we ervoor dat onze verse paddenstoelen zo schoon en droog mogelijk worden afgeleverd. Daarom snijden en mixen we paddenstoelen zodat deze zó het pannetje in kunnen . . . ready to cook dus. Daarom ontwikkelen we producten zoals fonds en poeders van paddenstoelen.

 

m  y  c  e  l  i  u  m   .  .  .   b  r  o  n     v  a n     i  n  s  p  i  r  a  t  i  e  


Onze inspiratie, werkwijze en aanpak, ontlenen we gedeeltelijk aan een bijzonder fenomeen: het mycelium en z'n omgeving. Niet zo bekend, maar in de ondergrondse biosfeer spelen unieke processen. De schimmeldraden van het mycelium leven in symbiose met wortels van planten en bomen. In één systeem, in één keten. 'Communiceren' met elkaar en wisselen onderling voedingsstoffen uit. 'Handelen' dus met elkaar. Hélpen elkaar. Houden daarmee zichzelf én het geheel in stand. Wetenschappelijk is aangetoond dat bomen, planten, schimmels en andere ondergrondse organismen zo met elkaar in verbinding staan. En soms over wel honderden vierkante kilometers met elkaar communiceren, 'handelen' en voedingsstofjes met elkaar uitwisselen! 

 

fullsizeoutput_3dd.jpeg

 'Handling' in Roemenië . .  iedereen in de keten is belangrijk. Én iedere Cépe . . .  (Foto: Funghi Funghi 2017)

 

Ónze keten is ook zo'n systeem. Weliswaar bovengronds en wereldwijd, maar we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Van plukker tot chef, en alles en iedereen er tussen in. En als je er zo naar kijkt, dan is samenwerken, met elkaar delen, waardering hebben en helpen van levensbelang. Voor iedereen en voor de gehele keten. 

Daarom gaan wij verder dan louter 'platte handel' voeren. Je iedere dag (als is het maar héél even) verwonderen over onze unieke fungi-keten. En dat iedereen in onze keten belangrijk is. Dat onze paddenstoelen kleine unieke wondertjes zijn. Cadeautjes van Moeder Natuur. Die gedachte maakt ons blij !


a  u  t  o  r  i  t  e  i  t     z  i  j  n   .  .  .  o  n  z  e     b  e  s  c  h  e  i  d  e  n    a  m  b  i  t  i  e 

fullsizeoutput_3dc.jpeg

Funghi Funghi producten te koop op de gerenommeerde Borough Market London (Foto: Funghi Funghi 2017)


Onze ambitie is om – zonder enige vorm van arrogantie – ‘autoriteit’ te willen zijn op het gebied van eetbare paddenstoelen. We willen een ondersteunende en informatieve rol vervullen richting de eindgebruikers van onze producten; chefs, consumenten, levensgenieters. Om de gastronomische mogelijkheden van paddenstoelen internationaal beter 'op de kaart' te zetten. En om van onderscheidende betekenis te zijn voor onze klanten; handelaren en bedrijven in de food en agro-industrie in de meest brede zin.